Skapa värden


Vi ser möjligheter i alla fastigheter. Möjligheter att skapa bestående värden och få vara med och utveckla något till det bättre.


Vårt team som arbetar med dina fastigheter kommer tillsammans med dig som partner skapa en målbild av vad vi ska uträtta tillsammans under en bestämd period. Vi kommer sedan arbeta målinriktat för att nå vår gemensamma ambition. 

Ekonomi, administration och uthyrning


Vi kan hjälpa er med de dagliga ekonomiuppgifterna. Vi tar hand om redovisning, hyresavisering, krav och inkasso, digital fakturahantering, bokslut och årsredovisning till budget och analys för alla typer av fastighetsägare, stora som små.


Vi kan dessutom hjälpa er med uthyrning av lokaler där vi med egen personal både sköter uthyrning, omförhandlingar och befintliga hyresgästers ändringar/anpassningar. Vi arbetar aktivt med att hålla en nära dialog med era befintliga hyresgäster för att lyssna in deras behov och snabbt kunna anpassa deras hyreskontrakt om så är möjligt. När ett kontrakt sägs upp för omförhandling eller avflytt finns vi där för att hitta bästa möjliga lösning med befintlig eller ny hyresgäst för lokalen.

Förvaltning & Konsulttjänster


Vi förvaltar och utvecklar värdet av ditt fastighetsbestånd. Vi håller en tät dialog med driften så allt fungerar som det ska och samtidigt arbetar vi för att optimera era driftkostnader. Vi kan tillse att myndighetskraven uppfylls, att besiktningar utförs och framför allt ser vi till att hålla en hög service till era hyresgäster så att de får den hjälp de behöver. 


Tillsammans med er som kund bygger vi gärna en underhållsplan. Vi anser att er input är viktig initialt så vi har samma syn kring underhållet på ert fastighetsbestånd. Vi ser underhållsplanen som en central del i förvaltningen och som ett styrande dokument för hur vi förvaltar era fastigheter på bästa sätt.


Våra konsulter hjälper er dessutom med att ta hand om ombyggnationer eller hyresgästanpassningar som blir aktuella i era fastigheter, kanske inför en ny hyresgäst.

Fastighetsdrift


Fastighetsteknikern utför tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll i kundernas fastigheter. De arbetar för ett bra inomhusklimat, tar  hand om myndighetsbesiktningar, brandskydd, SBA och energioptimering. Dessutom håller de i mindre ombyggnadsprojekt och anpassningar för hyresgästerna.


Fastighetsskötaren tar hand om utemiljön och ser till att fastighetens första intryck blir ett positivt sådant. Vi hjälper även till om ni står inför ett förändringsarbete med er utemiljö och behöver ett stöd i hur man kan få till bra lösningar och/eller mindre kostsam att sköta.


Lokalvårdaren ser till att det är fräscht och rent i era lokaler när ni tar in kunder och andra intressenter. Vi arbetar alltid med hållbara produkter och med ett proaktivt arbetssätt för att effektivisera och spara tid. 


Vi har en egen kundtjänst som du når dygnet runt för felanmälningar eller  i de fall du vill komma i kontakt med någon hos oss.