A.R.C FASTIGHETSPARTNER Nybro

Fastighetsförvaltning Nybro

Vi förvaltar och utvecklar värdet av ditt fastighetsbestånd. Vi håller en tät dialog med driften så allt fungerar som det ska och samtidigt arbetar vi för att optimera era driftkostnader. Vi kan tillse att myndighetskraven uppfylls, att besiktningar utförs och framför allt ser vi till att hålla en hög service till era hyresgäster så att de får den hjälp de behöver. 

DIN SERVICEINRIKTADE FASTIGHETSPARTNER

Hur kan vi hjälpa dig med fastighetsförvaltningen?

KUNSKAP BASERAD PÅ ERFARENHET

Lång erfarenhet

Tillsammans med er som kund bygger vi gärna en underhållsplan. Vi ser underhållsplanen som en central del i förvaltningen och som ett styrande dokument för hur vi förvaltar era fastigheter på bästa sätt.

Våra konsulter hjälper er dessutom med att ta hand om ombyggnationer eller hyresgästanpassningar som blir aktuella i era fastigheter, kanske inför en ny hyresgäst.

Vi ser fram emot ett samarbete!
FRÅGOR & SVAR

Vanliga frågor fastighetsförvaltning hos A.R.C

Självklart hjälper vi till att hålla koll på vilka myndighetsbesiktningar du som Fastighetsägare har som skyldighet att genomföra och med vilka intervall som är aktuellt. Vi ser även till att genomföra åtgärder efter besiktningen som behöver utföras.

Vi gör underhållsplaner åt flera olika fastighetsägare med olika krav på detaljering och tidshorisont. Alltifrån bostadsrättsföreningen som har en långsiktig plan för hur en fastighet ska förvaltas och utvecklas över tid, till den privata fastighetsägaren som i vissa fall endast önskar att ha en planering för de närmsta 3-5 åren på vilka åtgärder som ska utföras.

Vi kan hjälpa dig som fastighetsägare att både annonsera lediga objekt, ta in och utföra kontroller på nya hyresgäster samt sköta omflyttningsbesiktningarna mellan från- och tillträden.

Vi svarar inom 24 timmar​

Har du en offertförfrågan?

De flesta fastigheter är väldigt olika vilket kräver olika typer av service. Vi ser det därför som ytterst viktigt att tillsammans med dig som kund gå igenom era behov innan vi kan lämna några priser.

Vi har flera års erfarenhet av fastighetsbranschen och är gärna med och räknar på ett tjänsteupplägg för alla olika typer av fastigheter, oavsett om det är en kontor-, industri-, bostad- eller handelsfastighet. Vi utformar ett upplägg för er verksamhet och era behov.